Novo pooštravanje saobraćajnih kazni u BiH: Vozači će ostajati bez vozila

Zanimljivosti

Novo pooštravanje saobraćajnih kazni u BiH: Vozači će ostajati bez vozila

Na pomolu je novo pooštravanje kaznene politike u prometu u BiH, kojim je predviđeno da se vozačima koji u dvije godine naprave četiri teža prekršaja privremeno oduzima vozilo, s tim što je sudovima otvorena mogućnost da tu odluku pretvore u trajnu.

Već je skrojen i prednacrt o dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa (ZOBS) na cestama u BiH, kojim su ta pravila obrazložena.

 Predloženim izmjenama se daje pravo policajcima da odmah, na licu mjesta, privremeno oduzmu vozilo od vozača zatečenog u težem prekršaju, a za kojeg se, uvidom u evidenciju, utvrdi da je riječ o višestrukom povratniku.

A višestrukim povratnikom će se, recimo, smatrati vozač koji je u prethodne dvije godine najmanje tri puta pravosnažno kažnjen za vožnju pod utjecajem alkohola većem od 1,5 g/kg ili koji je vozio drogiran ili pod lijekovima na kojima je označeno da ne smiju da se upotrebljavaju prije i za vrijeme vožnje.

Višestrukim povratnikom smatrat će se i vozač koji je u prethodne dvije godine najmanje tri puta kažnjen za odbijanje ispitivanja da li ima alkohola, droge ili nedozvoljenih lijekova u organizmu.

U prekršaje koji će se tretirati na isti način spadaju vožnja prije stjecanja prava na upravljanje, vožnja za vrijeme dok je vozačka dozvola oduzeta, te upravljanje neregistriranim vozilom, te vozilom čija je potvrda o registraciji istekla za više od 30 dana ili vozilom na kojem se nalaze tablice koje nisu izdane za to vozilo. Isto će se tretirati odbijanje vozača da vozilo ide na izvanredni tehnički pregled itd.

Višestrukim povratnikom, osim toga, smatrat će se i vozač koji je u prethodne dvije godine najmanje pet puta pravosnažno kažnjen za vožnju brzinom od 30 km/h većom od dozvoljene.

Privremeno zaplijenjeno vozilo, kako je predviđeno, čuva se na prostoru koji odredi MUP koji ga je oduzeo, do donošenja pravosnažne odluke suda u prekršajnom postupku. Naime, na osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležni sud bi odlučivao o trajnom oduzimanju vozila.

“Trajno oduzimanje predmeta jeste najrigoroznija zaštitna mjera, ali isto tako i najefikasnija, jer bi se isključivo primjenjivala prema višestrukim povratnicima u činjenju najtežih prekršaja, prema kojima izrečene novčane kazne, zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom i kazneni bodovi nisu dali očekivane rezultate, odnosno nije postignuta svrha kažnjavanja”, ističe se u obrazloženju.

Milija Radović, zamjenik direktora Agencije za sigurnost prometa rs, pozdravlja predložene izmjene, te dodaje da bi tu trebalo uvrstiti i vozače koji prolaze kada im semafor pokazuje crveno svjetlo.

Policija u RS, podsjeća, već godinama oduzima vozila nesavjesnim vozačima, a dobro je, ističe, da se to propiše i ZOBSom, pošto se dešavalo da sudovi takva vozila vrate.

“Mislim da su dobro pobrojani najteži prekršaji za koje će biti oduzimana vozila. U svakom slučaju, inicijativu treba pozdraviti jer će doprinijeti povećanju sigurnosti u prometu. Vjerovatno ćemo sudjelovati u konzultacijama i predložiti da se tu uvrsti i prolazak vozila kroz raskrsnicu kada je to zabranjeno crvenim svjetlom na semaforu”, rekao je Radović za “Nezavisne novine”.

Predložene izmjene podržava i Ševal Kovačević, sudski vještak prometne struke, koji kaže da se povratnici moraju staviti pod kontrolu. Na to je, podsjeća, počeo upozoravati prije 15 godina, a da se tada počelo raditi, ne bismo došli do toga da neki ne plate ogroman iznos kazne i pritom ugrožavaju promet.

“Izigravaju društvo, državu. Država može biti svakakva, pravedna ili nepravedna, ali pojedinac nema pravo da ugrožava slobode drugih”, rekao je Kovačević za “Nezavisne novine”. /Izvor: Novi.ba/